Privacy Policy

Tijdens het surfen op onze website laat u persoonlijke gegevens achter (naam, adres, e-mail, telefoonnummer, etc.). Deze gegevens hebben wij nodig voor o.a. het uitvoeren van uw bestelling. In deze policy leggen wij u uit waarom wij persoonlijke gegevens vragen en wat mij ermee doen. Hebt u nog vragen bij het lezen van deze policy, laat het ons dan weten.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De gegevens verkregen via onze website worden opgenomen in de bestanden van AMBULANCE E.M.A. , verder AMBULANCE E.M.A. genoemd, met maatschappelijke zetel gevestigd te Duffelsesteenweg 100, 2550 Kontich, BE 

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wij komen aan uw gegevens op twee manieren. Ten eerste laat u zelf gegevens achter, bij het plaatsen van uw bestelling. Door het plaatsen van een bestelling, geeft u logischerwijze ook toestemming aan ons om de ingebrachte gegevens te verwerken en te bewaren. Ten tweede verzamelen wij zelf gegevens door uw bezoek aan onze website. Dit noemt men cookies. Over cookies kan u meer lezen in onze .

Op basis van welke juridische grond verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de eerste plaats omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, alsook voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Als eigen gerechtvaardigd belang wordt onder andere verstaan: klantenbeheer, eventueel beheer van betwistingen met klanten, gerichte direct marketing. Daarnaast kunnen wij uw gegevens verwerken, indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten.

In de tweede plaats verwerken wij uw persoonsgegevens omdat u ons hiervoor een specifieke toestemming hebt gegeven bij het invoeren van uw persoonsgegevens tijdens het bestellingsproces en door het aanvinken van een vakje, ‘Ik wil nieuws en exclusieve aanbiedingen ontvangen’ of door het aanvinken van het vakje voor ontvangst van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kan ten allen tijde door u worden ingetrokken.

Ten derde kunnen wij uw gegevens verwerken, indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten.

Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard op onze server(s) bij One.com

Wij verzekeren u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld, overeenkomstig de bepalingen over de geheimhouding van gegevens.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegeven worden minstens zo lang bewaard als nodig ter uitvoering van de overeenkomst en daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens voor minstens een periode van 2 jaar na uw laatste bestelling bewaren met het oog op onze gerechtvaardigde belangen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

Voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst (het verwerken van de bestelling, de uitvoering van de levering, enz.).

 • voor ons klantenbeheer.
 • voor het versturen van nieuwsbrieven (mits toestemming) en om u op de hoogte te houden van ons actueel aanbod (direct marketing).
 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten (bv. in het kader van de antiwitwaswetgeving).

Wij behandelen de door u op onze vraag verstrekte gegevens als vertrouwelijke informatie.

Wij zullen uw gegevens niet openbaar maken, overgedragen of op welke wijze dan ook aan derden meedelen, met uitzondering van derden die nodig zijn voor het uitvoeren van de bestelling (bv. de bezorgdienst en de betalingsdienstverlener) of tenzij wij daartoe wettelijk zijn verplicht (bv. om fraude te laten onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan).

Over welke rechten beschikt u?

 • Recht op inzage en correctie: U heeft recht op een redelijke toegang tot de Persoonsgegevens, zodat u de gegevens kan bijwerken, wijzigen of indien wettelijk mogelijk, verwijderen.
 • Recht om vergeten te worden: U heeft het recht te verzoeken dat de Persoonsgegevens volledig worden verwijderd uit de database van AMBULANCE E.M.A. echter enkel in de gevallen bedoeld in de wet (met name. de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, onrechtmatige verwerking).
 • Recht op beperking van de verwerking: Lopende een geschil met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens, heeft u het recht om te vragen dat de Verwerking van de Persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: U heeft het recht om de door u verstrekte Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, indien de verwerking wordt gedaan ter uitvoering van de overeenkomst. U heeft tevens het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht om toestemming in te trekken: U heeft het recht om uw toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór deze intrekking.
 • Uitoefening van uw rechten: U kan, mits bewijs van uw identiteit, de bovenstaande rechten gratis uitoefenen via een schriftelijke, gedateerde, gemotiveerde en ondertekende aanvraag gericht aan AMBULANCE E.M.A..

Wij beschikken over een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, om hieraan vervolg aan te geven. Deze termijn kan worden verlengd naar twee maanden afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken.

Wat moet ik doen indien ik klachten heb?

AMBULANCE E.M.A. streeft naar 100% tevredenheid van onze klanten. Indien u toch een klacht zou hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingautoriteit

 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 •  +32 (0)2 274 48 00
 •  +32 (0)2 274 48 35
 •  contact(at)apd-gba.be

Vragen of opmerkingen? Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegeven of over deze privacy policy, kunt u ons contacteren op:

 • Tel.: + 32 843 36 20 
 • E-mail: info@ambulance-ema.be

GDPR – COOKIES 

Door gebruik te maken van de website van AMBULANCE E.M.A. geeft u als bezoeker van onze website aan het GDPR-beleid van AMBULANCE E.M.A.  te aanvaarden. Het GDPR-beleid is van toepassing op alle diensten van AMBULANCE E.M.A.

Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, gsm-of telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, …….

 1. We verzamelen persoonsgegevens wanneer:
 • u surft op de pagina’s van AMBULANCE E.M.A.

In uw browser beginnen ze met “https://www.ambulance-ema.be” Wanneer een link u naar een andere website, een portaalsite, een onlinetoepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten.

 • u contact met ons opneemt.
 • u van onze producten en diensten gebruik maakt.

U bent beschermd op basis van de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen:

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u te informeren;
 • uw vragen te beantwoorden;
 • de dossiers die u aanbelangen te behandelen;
 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden;
 • om onze diensten te verbeteren;
 • om u een antwoord te geven in uw taal.
 1. Verwerkte gegevens:

Persoonsgegevens worden automatisch verzameld en verwerkt in deze vier situaties:

– U raadpleegt een of meerdere pagina’s.

– IP-adres.

– U contacteert ons via een elektronisch formulier of via e-mail.

– Naam, voornaam, e-mailadres, bedrijf, gsm n°, telefoonnummer, dat u ingeeft.

– Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer.

– Metadata

Dit betreft gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd wanneer u de website, producten of services van AMBULANCE E.M.A. gebruikt. In veel gevallen gebeurt het verzamelen of genereren van metadata automatisch bij gebruik van een computerapparaat of is inherent aan het verzenden van gegevens via computernetwerken, zoals het internet. Dergelijke gegevens omvatten gebeurtenissen die zich voordoen in de gebruikersinterface, en andere gebeurtenissen op het gebied van het gebruik van het apparaat, IP-adressen, unieke apparaat- id’s, MAC-adressen van WiFi- en Bluetooth-apparaten, cookies en records van computeractiviteit.

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het Register van Gegevensverwerking.

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren:

 • taalkeuze;
 • gebruikte zoekmachine;
 • gebruikte trefwoorden;
 • website waarlangs u gekomen bent;
 • geraadpleegde pagina’s;
 • raadplegingsduur per pagina;
 • lijst van gedownloade bestanden;
 • datum en uur van toegang;
 • gebruikte browser;
 • platform en besturingssysteem dat op uw computer geïnstalleerd is.
 1. Gebruik van cookies:

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u onze website bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten.

Deze cookies maken het voor de gebruiker gemakkelijker om de bewuste website te bezoeken en te surfen op die website. Ze zorgen er ook voor dat de snelheid en de gebruiksefficiëntie van de website toenemen. Ze dienen ook om de website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten ook toe om het gebruik van een website te analyseren met als doel eventuele problemen te identificeren en op te lossen.

De configuratie van de meeste browsers biedt u de kans om cookies te aanvaarden of te weigeren en u telkens te melden wanneer een cookie wordt gebruikt. U kunt cookies weigeren, al kan dit wel gevolgen hebben voor een optimale surfervaring en voor de functionaliteiten van de diensten die op de website van AMBULANCE E.M.A. worden aangeboden. U vindt meer informatie in de helpfunctie van uw browser. Op het einde van een gebruikssessie worden alle toegewezen cookies automatisch gewist. 

De website van AMBULANCE E.M.A. maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren op te slagen. Om een inzicht te verkrijgen in de gebruikersstatistieken maken we gebruik van Google Analytics cookies.

Cookies zijn niet allemaal uit hetzelfde deeg gebakken. We gebruiken drie varianten: functionele, analytische en marketingcookies.

Functionele cookies

Om onze website optimaal te laten werken, maken we gebruik van functionele cookies. Hiermee sla je jouw websitevoorkeuren op, log je automatisch in op onze website.

_cfduid .  = . Cloudflare

Deze cookie wordt gebruikt door het contentnetwerk Cloudflare voor het identificeren van afzonderlijke clients achter een gedeeld IP-adres en het instellen van de beveiliging op basis van deze clients. Er wordt niet gerelateerd aan een gebruikers-ID en er worden geen persoonlijk gegevens opgeslagen.

ci_session

Yes-CMS

(CMS-platform van deze website)

Functionele cookies met betrekking tot de gebruikerssessie, noodzakelijk voor correcte werking van de website. Door het genereren van een willekeurige en geëncrypteerde code kan  de site bezoekers (anoniem) identificeren. Deze cookie laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk informatie van uw sessie op. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat u een formulier niet helemaal opnieuw moet invullen wanneer u de pagina herlaadt of een fout maakt.

user_id

Yes-CMS

Een cookie die verbinding maakt met het centrale cms platform en ervoor zorgt dat de juiste website weergegeven worden.

Analytische cookies 

We willen we elke dag van je leren. Met analytische cookies verzamelen we informatie over het gebruik van onze website en zien we welke informatie je nuttig of juist overbodig vindt.

_ga  = Google Analytics

Door deze cookie kunnen we unieke gebruikers van elkaar onderscheiden en meten hoe ze de website gebruiken. Dit gebeurt aan de hand van een willekeurig gegenereerde

IDcode.

_gat .  = Google Analytics

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen. Het bevat geen

persoonlijke informatie.

_gid .  = Google Analytics

Via deze cookies analyseren we activiteiten op onze website zodat we onze

productpagina’s kunnen verbeteren. Deze informatie delen we met  Google.

collect . = Google Analytics

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Marketingcookies

We zijn dol op campagneresultaten. De performancecookie meet hoe succesvol onze collecties zijn. Tot slot helpen trackingcookies ons te begrijpen of je geïnteresseerd bent in een van onze producten. Zo kunnen we je tijdens het browsen een mooie aanbieding tonen.

NID . = Google

Dankzij deze cookie worden je voorkeuren bijgehouden voor websites van Google en kan je artikelen delen via Google+. Ook laat Google je dankzij deze cookie relevante advertenties zien.

Deze informatie delen we met Google.

Verwijderen en uitschakelen van cookies

Na de houdbaarheidsdatum zullen cookies automatisch van je computer worden verwijderd. Het is mogelijk om cookies op een eerder moment handmatig te verwijderen of het opslaan van cookies op je computer uit te schakelen. Dit doe je via de instellingen van je browser. Selecteer de hulpfunctie van je browser (de F1-knop op je toetsenbord) of bekijk de hulppagina’s van Google Chrome, Mozilla Firefox en Microsoft Internet Explorer om te zien hoe.

 1. Hoe gebruiken wij verzamelde gegevens:

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten – zoals een bijvoorbeeld een vraag om onze nieuwsbrief te ontvangen, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van AMBULANCE E.M.A. of die van een derde GDPR-compliant partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u een e-mail of een bericht via een ander communicatiekanaal naar ons verzendt, is het mogelijk dat we ook die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van AMBULANCE E.M.A. of die van een derde partij. Wij waken erover enkel te werken met GDPR-compliant partners. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website van AMBULANCE E.M.A. kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van AMBULANCE E.M.A.of die van een derde partij. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit GDPR-beleid tenzij AMBULANCE E.M.A. van tevoren uw toestemming hiervoor heeft gekregen.

 1. Bewaringsduur:

De gegevens worden door (naam) bewaard voor een duur die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel worden de gegevens maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

 1. Veiligheid:

AMBULANCE E.M.A. waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

AMBULANCE E.M.A. heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:

Alle personen die namens  AMBULANCE E.M.A. van uw gegevens kunnen kennis nemen, zijn strikt gehouden aan de geheimhouding daarvan.

 • AMBULANCE E.M.A. hanteert een gebruikersnaam-en wachtwoord beleid op al zijn informatietechnologie-systemen.
 • AMBULANCE E.M.A. zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • AMBULANCE E.M.A. maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten..
 • Alle medewerkers van  v werden uitvoerig geïnformeerd en gesensibiliseerd met betrekking tot het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.
 • AMBULANCE E.M.A. kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de naleving van de GDPR- regelgeving van andere websites en bronnen.
 1. Aanpassen/uitschrijven van/op de nieuwsbrief van AMBULANCE E.M.A.

Onderaan iedere mailing van de nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens aan te passen of om u af te melden. 

 1. Recht op inzage, rechtzetting, beperking van de verwerking, bezwaar en wissen:

U heeft als bezoeker of als klant van (naam) bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken:

 • het recht van inzage;
 • het recht op rechtzetting;
 • het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door AMBULANCE E.M.A. of door één van zijn verwerkers;
 • het recht om de door u verstrekte gegevens door AMBULANCE E.M.A.  te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij;
 • het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Om uw rechten uit te oefenen, stuur een e-mail of een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening,

Contactgegevens:

 • Per e-mail: info@ambulance-ema.be
 • Per brief: 

AMBULANCE E.M.A.

Duffelsesteenweg 100, 2550 Kontich

 1. Klachten:

Als u vindt dat AMBULANCE E.M.A. uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

 1. Wijzigingen:

Wijzigingen in de GDPR-regelgeving en/of aanpassingen in de operationele uitvoering ervan kunnen aanleiding geven tot een aanpassing van het GDPR-beleid van  AMBULANCE E.M.A.. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit document te raadplegen

 1. Contact:

 Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid, contacteer onze functionaris voor gegevensbescherming:

 •  Per e-mail: info@ambulance-ema.be
 •  Per brief: 


AMBULANCE E.M.A.

Duffelsesteenweg 165, 2550 Kontich 


Privacy policy 

Wij hechten belang aan uw privacy.

Ondernemingsnummer:  BE0824.058.253  RPR: Dendermonde

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden inzake privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer of om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Ambulance E.M.A., Duffesesteenweg 165, 2250 Kontich, info@acl-ack.be.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ambulance E.M.A., Duffesesteenweg 165, 2250 Kontich, info@acl-ack.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Ambulance E.M.A. kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Ambulance E.M.A.  website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Ambulance E.M.A.  website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.